28.09.2010

გაინტერესებთ საჯარო მოხელეების პრემიები?

მოსაზრება,

რესპონდენტთა უმრავლესობას ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მოხელეების პრემიების შესახებ ინფორმაცია მათთვის დამალული არ უნდა იყოს.

______________________