კონსერვატორიის ისტორიის მუზეუმს მიზანდარების საგვარეულო ნივთები გადაეცა (photo: Picasa)
კულტურა
2013.07.03

კონსერვატორიას მიზანდარების საგვარეულო ნივთები გადაეცა

კონსერვატორიის ისტორიის მუზეუმს მიზანდარების საგვარეულო ნივთები გადაეცა. ამ მუზეუმში ის როიალი ინახება, რომელზეც მიზანდარი და ლისტი...

კომენტარი სრულად